การยกเลิกการออมทอง
กรณีที่สามารถยกเลิกการออมทองได้
มูลค่าของทองที่ออมจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท โดยคุณจะได้รับเงินทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีออมทองคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่
กรณีที่ไม่สามารถยกเลิกการออมทองได้
หากมูลค่าของทองที่ออมมากกว่า 1,000 บาท จะต้องนำ ทองที่ออมไปใช้ ซื้อทอง เท่านั้น
ขั้นตอนยกเลิกการออมทอง
step 1
1.
เข้าเมนูมุมขวาบน
step 2
2.
เลือก “ยกเลิกการออมทอง”
step 3
3.
ตรวจสอบรายละเอียดและกด “ยืนยัน”
step 4
4.
คุณจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่
เมื่อยกเลิกการออมสำเร็จ คุณอาจต้องรอสักครู่ก่อนข้อมูลจะอัปเดตในหน้าหลัก
หากต้องการความช่วยเหลือ
ติดต่อบริษัท เซฟโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูช่องทางติดต่อ