การออมทอง
การออมทองคืออะไร
การออมทอง คือ การซื้อน้ำหนักทองสะสมไว้ด้วยการระบุ จำนวนเงิน (ขั้นต่ำ 100 บาท) โดยยังไม่ต้องเลือกสินค้าคุณสามารถออมสะสมได้สูงสุด 20 บาททอง
ขั้นตอนการออมทอง
step 1
1.
เลือก "ออมทอง
step 2
2.
กรอกจำนวนเงิน
step 3
3.
ตรวจสอบรายละเอียด
step 4
4.
น้ำหนักทองที่คุณได้รับ
หมายเหตุ:
  • เมื่อคุณออมทองสำเร็จ คุณอาจต้องรอสักครู่ก่อนที่ข้อมูลทองที่ออมจะอัปเดตในหน้าหลัก
  • หากคุณไม่ต้องการออมต่อ และมูลค่าทองที่ออมยังไม่ถึง 1,000 บาท สามารถ ยกเลิกการออมทอง ได้
  • คุณสามารถซื้อและออมทองรวมกันสูงสุดได้ไม่เกิน 250,000 บาทหรือ 500,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับระดับการยืนยันตัวตนของคุณ
หากต้องการความช่วยเหลือ
ติดต่อบริษัท เซฟโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดูช่องทางติดต่อ